Enock Maregesi - Mojawapo ya misingi ya ujasusi ni kuwa na uwezo wa...

;

Related Topics

Keywords

mojawapo ya misingi ujasusi ni kuwa na uwezo wa kutofautisha kati unachojua usichojua unachofikiria unaweza kusema unajua wakati hujui maamuzi yasiyo sahihi kijasusi huweza kuiletea tume madhara makubwa

Explore other Authors


If you are using this quote in any webpage , printmedia or any other places please use the following methods to cite this quotation.

MLA Style Citation
"A quote by Enock Maregesi" theysaidso.com, 2024. Jun 21, 2024. https://theysaidso.com/quote/enock-maregesi-mojawapo-ya-misingi-ya-ujasusi-ni-kuwa-na-uwezo-wa-kutofautisha-k
APA Style Citation
"A quote by Enock Maregesi" (n.d.). theysaidso.com. Retrieved Jun 21, 2024, from theysaidso.com web site : https://theysaidso.com/quote/enock-maregesi-mojawapo-ya-misingi-ya-ujasusi-ni-kuwa-na-uwezo-wa-kutofautisha-k
Chicago Style Citation
"A quote by Enock Maregesi". theysaidso.com, 2024. https://theysaidso.com/quote/enock-maregesi-mojawapo-ya-misingi-ya-ujasusi-ni-kuwa-na-uwezo-wa-kutofautisha-k , accessed Jun 21, 2024.

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.