Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga (..), to sam przez si, bez ludo?erstwa, upadnie ca?y stary?wiatopogl?d, przede wszystkim za, ca?a stara moralno, i nast?pi wszystko nowe. Ludzie zjednocz? Si, by wzi? Od?ycia wszystko, co ono da? Mo?e dla szcz?cia i rado?ci na jednym tylko?wiecie, na tym?wiecie. Cz?owiek wzniesie si? Do boskiej, tytanicznej dumy i zjawi si? Cz?owiek-bóg. Nieustannie pokonuj?c przyrod, ju? Bez granic, wol? Sw? I nauk? Cz?owiek b?dzie odczuwa? W tym rozkosz tak wznios,?e mu zast?pi ona ca?kowicie dawn? Nadziej? Na niebieskie rado?ci. Ka?dy pozna,?e jest?miertelny i nie licz?c ju? Na zmartwychwstanie, powita?mier? Dumnie i spokojnie jak Bóg. Pojmie w dumie swojej,?e nie ma co szemra? Na to,?e?ycie jest chwilk? Tylko i pokocha brata swego ju? Bez?adnego wyrachowania na zap?at?. Mi?o? B?dzie wype?nia?a tylko krótki moment?ycia, lecz samo poczucie jej chwilowo?ci wzmocni jej ogie? Niesko?czenie silniej, ni? Dzi, gdy rozp?ywa si? W nadziejach na mi?o? Pozagrobow? I niesko?czon?..

Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga... | Fyodor Dostoyevsky

Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga (..), to sam przez si, bez ludo?erstwa, upadnie ca?y stary?wiatopogl?d, przede wszystkim za, ca?a stara moralno, i nast?pi wszystko nowe. Ludzie zjednocz? Si, by wzi? Od?ycia wszystko, co ono da? Mo?e dla szcz?cia i rado?ci na jednym tylko?wiecie, na tym?wiecie. Cz?owiek wzniesie si? Do boskiej, tytanicznej dumy i zjawi si? Cz?owiek-bóg. Nieustannie pokonuj?c przyrod, ju? Bez granic, wol? Sw? I nauk? Cz?owiek b?dzie odczuwa? W tym rozkosz tak wznios,?e mu zast?pi ona ca?kowicie dawn? Nadziej? Na niebieskie rado?ci. Ka?dy pozna,?e jest?miertelny i nie licz?c ju? Na zmartwychwstanie, powita?mier? Dumnie i spokojnie jak Bóg. Pojmie w dumie swojej,?e nie ma co szemra? Na to,?e?ycie jest chwilk? Tylko i pokocha brata swego ju? Bez?adnego wyrachowania na zap?at?. Mi?o? B?dzie wype?nia?a tylko krótki moment?ycia, lecz samo poczucie jej chwilowo?ci wzmocni jej ogie? Niesko?czenie silniej, ni? Dzi, gdy rozp?ywa si? W nadziejach na mi?o? Pozagrobow? I niesko?czon?.. - Fyodor Dostoyevsky


Style PublicSecret

Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga (..), to sam przez si, bez ludo?erstwa, upadnie ca?y stary?wiatopogl?d, przede wszystkim za, ca?a stara moralno, i nast?pi wszystko nowe. Ludzie zjednocz? Si, by wzi? Od?ycia wszystko, co ono da? Mo?e dla szcz?cia i rado?ci na jednym tylko?wiecie, na tym?wiecie. Cz?owiek wzniesie si? Do boskiej, tytanicznej dumy i zjawi si? Cz?owiek-bóg. Nieustannie pokonuj?c przyrod, ju? Bez granic, wol? Sw? I nauk? Cz?owiek b?dzie odczuwa? W tym rozkosz tak wznios,?e mu zast?pi ona ca?kowicie dawn? Nadziej? Na niebieskie rado?ci. Ka?dy pozna,?e jest?miertelny i nie licz?c ju? Na zmartwychwstanie, powita?mier? Dumnie i spokojnie jak Bóg. Pojmie w dumie swojej,?e nie ma co szemra? Na to,?e?ycie jest chwilk? Tylko i pokocha brata swego ju? Bez?adnego wyrachowania na zap?at?. Mi?o? B?dzie wype?nia?a tylko krótki moment?ycia, lecz samo poczucie jej chwilowo?ci wzmocni jej ogie? Niesko?czenie silniej, ni? Dzi, gdy rozp?ywa si? W nadziejach na mi?o? Pozagrobow? I niesko?czon?.. Fyodor Dostoyevsky

Style Default

Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga (..), to sam przez si, bez ludo?erstwa, upadnie ca?y stary?wiatopogl?d, przede wszystkim za, ca?a stara moralno, i nast?pi wszystko nowe. Ludzie zjednocz? Si, by wzi? Od?ycia wszystko, co ono da? Mo?e dla szcz?cia i rado?ci na jednym tylko?wiecie, na tym?wiecie. Cz?owiek wzniesie si? Do boskiej, tytanicznej dumy i zjawi si? Cz?owiek-bóg. Nieustannie pokonuj?c przyrod, ju? Bez granic, wol? Sw? I nauk? Cz?owiek b?dzie odczuwa? W tym rozkosz tak wznios,?e mu zast?pi ona ca?kowicie dawn? Nadziej? Na niebieskie rado?ci. Ka?dy pozna,?e jest?miertelny i nie licz?c ju? Na zmartwychwstanie, powita?mier? Dumnie i spokojnie jak Bóg. Pojmie w dumie swojej,?e nie ma co szemra? Na to,?e?ycie jest chwilk? Tylko i pokocha brata swego ju? Bez?adnego wyrachowania na zap?at?. Mi?o? B?dzie wype?nia?a tylko krótki moment?ycia, lecz samo poczucie jej chwilowo?ci wzmocni jej ogie? Niesko?czenie silniej, ni? Dzi, gdy rozp?ywa si? W nadziejach na mi?o? Pozagrobow? I niesko?czon?.. Fyodor Dostoyevsky

Style Oval Thought Border

Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga (..), to sam przez si, bez ludo?erstwa, upadnie ca?y stary?wiatopogl?d, przede wszystkim za, ca?a stara moralno, i nast?pi wszystko nowe. Ludzie zjednocz? Si, by wzi? Od?ycia wszystko, co ono da? Mo?e dla szcz?cia i rado?ci na jednym tylko?wiecie, na tym?wiecie. Cz?owiek wzniesie si? Do boskiej, tytanicznej dumy i zjawi si? Cz?owiek-bóg. Nieustannie pokonuj?c przyrod, ju? Bez granic, wol? Sw? I nauk? Cz?owiek b?dzie odczuwa? W tym rozkosz tak wznios,?e mu zast?pi ona ca?kowicie dawn? Nadziej? Na niebieskie rado?ci. Ka?dy pozna,?e jest?miertelny i nie licz?c ju? Na zmartwychwstanie, powita?mier? Dumnie i spokojnie jak Bóg. Pojmie w dumie swojej,?e nie ma co szemra? Na to,?e?ycie jest chwilk? Tylko i pokocha brata swego ju? Bez?adnego wyrachowania na zap?at?. Mi?o? B?dzie wype?nia?a tylko krótki moment?ycia, lecz samo poczucie jej chwilowo?ci wzmocni jej ogie? Niesko?czenie silniej, ni? Dzi, gdy rozp?ywa si? W nadziejach na mi?o? Pozagrobow? I niesko?czon?.. Fyodor Dostoyevsky

Style Wild Strawberries

Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga (..), to sam przez si, bez ludo?erstwa, upadnie ca?y stary?wiatopogl?d, przede wszystkim za, ca?a stara moralno, i nast?pi wszystko nowe. Ludzie zjednocz? Si, by wzi? Od?ycia wszystko, co ono da? Mo?e dla szcz?cia i rado?ci na jednym tylko?wiecie, na tym?wiecie. Cz?owiek wzniesie si? Do boskiej, tytanicznej dumy i zjawi si? Cz?owiek-bóg. Nieustannie pokonuj?c przyrod, ju? Bez granic, wol? Sw? I nauk? Cz?owiek b?dzie odczuwa? W tym rozkosz tak wznios,?e mu zast?pi ona ca?kowicie dawn? Nadziej? Na niebieskie rado?ci. Ka?dy pozna,?e jest?miertelny i nie licz?c ju? Na zmartwychwstanie, powita?mier? Dumnie i spokojnie jak Bóg. Pojmie w dumie swojej,?e nie ma co szemra? Na to,?e?ycie jest chwilk? Tylko i pokocha brata swego ju? Bez?adnego wyrachowania na zap?at?. Mi?o? B?dzie wype?nia?a tylko krótki moment?ycia, lecz samo poczucie jej chwilowo?ci wzmocni jej ogie? Niesko?czenie silniej, ni? Dzi, gdy rozp?ywa si? W nadziejach na mi?o? Pozagrobow? I niesko?czon?.. Fyodor Dostoyevsky

Style Floating Box of Blue

Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga (..), to sam przez si, bez ludo?erstwa, upadnie ca?y stary?wiatopogl?d, przede wszystkim za, ca?a stara moralno, i nast?pi wszystko nowe. Ludzie zjednocz? Si, by wzi? Od?ycia wszystko, co ono da? Mo?e dla szcz?cia i rado?ci na jednym tylko?wiecie, na tym?wiecie. Cz?owiek wzniesie si? Do boskiej, tytanicznej dumy i zjawi si? Cz?owiek-bóg. Nieustannie pokonuj?c przyrod, ju? Bez granic, wol? Sw? I nauk? Cz?owiek b?dzie odczuwa? W tym rozkosz tak wznios,?e mu zast?pi ona ca?kowicie dawn? Nadziej? Na niebieskie rado?ci. Ka?dy pozna,?e jest?miertelny i nie licz?c ju? Na zmartwychwstanie, powita?mier? Dumnie i spokojnie jak Bóg. Pojmie w dumie swojej,?e nie ma co szemra? Na to,?e?ycie jest chwilk? Tylko i pokocha brata swego ju? Bez?adnego wyrachowania na zap?at?. Mi?o? B?dzie wype?nia?a tylko krótki moment?ycia, lecz samo poczucie jej chwilowo?ci wzmocni jej ogie? Niesko?czenie silniej, ni? Dzi, gdy rozp?ywa si? W nadziejach na mi?o? Pozagrobow? I niesko?czon?.. Fyodor Dostoyevsky

Style SimpleFences

Je?eli ludzko? Bez wyj?tku raz wyrzeknie si? Boga (..), to sam przez si, bez ludo?erstwa, upadnie ca?y stary?wiatopogl?d, przede wszystkim za, ca?a stara moralno, i nast?pi wszystko nowe. Ludzie zjednocz? Si, by wzi? Od?ycia wszystko, co ono da? Mo?e dla szcz?cia i rado?ci na jednym tylko?wiecie, na tym?wiecie. Cz?owiek wzniesie si? Do boskiej, tytanicznej dumy i zjawi si? Cz?owiek-bóg. Nieustannie pokonuj?c przyrod, ju? Bez granic, wol? Sw? I nauk? Cz?owiek b?dzie odczuwa? W tym rozkosz tak wznios,?e mu zast?pi ona ca?kowicie dawn? Nadziej? Na niebieskie rado?ci. Ka?dy pozna,?e jest?miertelny i nie licz?c ju? Na zmartwychwstanie, powita?mier? Dumnie i spokojnie jak Bóg. Pojmie w dumie swojej,?e nie ma co szemra? Na to,?e?ycie jest chwilk? Tylko i pokocha brata swego ju? Bez?adnego wyrachowania na zap?at?. Mi?o? B?dzie wype?nia?a tylko krótki moment?ycia, lecz samo poczucie jej chwilowo?ci wzmocni jej ogie? Niesko?czenie silniej, ni? Dzi, gdy rozp?ywa si? W nadziejach na mi?o? Pozagrobow? I niesko?czon?.. Fyodor Dostoyevsky

Other embedding Options

If you want to embed quote of the day quotes or want to see other display style options visit our sample page to see all the options.

Learn more about Joomla Quotes Extensions and wordpress extensions.

Cut and paste the following quote id in joomla module / wordpress widget options to display this quote in your webpage. Learn more about Joomla Quotes Extensions and wordpress extensions.

The following will embed an image.You can easily copy and paste it in email or presentations etc. If you want to embed quote of the day quotes or want to see other style options visit our sample page to see all the options.


If you are using this quote in any webpage , printmedia or any other places please use the following methods to cite this quotation.

MLA Style Citation
"A quote by Fyodor Dostoyevsky" theysaidso.com,2021. Mar 8, 2021. https://theysaidso.com/quote/fyodor-dostoyevsky-jeeli-ludzko-bez-wyjtku-raz-wyrzeknie-si-boga-to-sam-przez-si
APA Style Citation
"A quote by Fyodor Dostoyevsky" (n.d.). theysaidso.com. Retrieved Mar 8, 2021, from theysaidso.com web site : https://theysaidso.com/quote/fyodor-dostoyevsky-jeeli-ludzko-bez-wyjtku-raz-wyrzeknie-si-boga-to-sam-przez-si
Chicago Style Citation
"A quote by Fyodor Dostoyevsky". theysaidso.com, 2021. https://theysaidso.com/quote/fyodor-dostoyevsky-jeeli-ludzko-bez-wyjtku-raz-wyrzeknie-si-boga-to-sam-przez-si , accessed Mar 8, 2021.