Michael Ende - Yra didel, bet visiškai kasdieniška paslaptis. Visi žmon?s su ja...

;

Related Topics

Keywords

yra didel bet visiå¡kai kasdieniå¡ka paslaptis visi å¾mon su ja susij kiekvienas å¾ino tik nedaugelis apie pagalvoja dauguma papras iausiai taikstosi ir kiek nesistebi toji - tai laikas jam matuoti kalendoriai laikrodå¾iai tas nedaug sako nes kad kartais viena valanda atrodo kaip amå¾inyb kitais ji prab ga akimirka nelygu å¾mogus valand patiria gyvenimas gyvenimo stas å¾mogaus å¡irdis

Explore other Authors


If you are using this quote in any webpage , printmedia or any other places please use the following methods to cite this quotation.

MLA Style Citation
"A quote by Michael Ende" theysaidso.com, 2024. Jun 24, 2024. https://theysaidso.com/quote/michael-ende-yra-didel-bet-visiskai-kasdieniska-paslaptis-visi-zmons-su-ja-susij
APA Style Citation
"A quote by Michael Ende" (n.d.). theysaidso.com. Retrieved Jun 24, 2024, from theysaidso.com web site : https://theysaidso.com/quote/michael-ende-yra-didel-bet-visiskai-kasdieniska-paslaptis-visi-zmons-su-ja-susij
Chicago Style Citation
"A quote by Michael Ende". theysaidso.com, 2024. https://theysaidso.com/quote/michael-ende-yra-didel-bet-visiskai-kasdieniska-paslaptis-visi-zmons-su-ja-susij , accessed Jun 24, 2024.

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.