- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to by?y dwie rzeczy wzajemnie si? Wykluczaj?ce, jakby nie istnia?a rzeka, b?d?ca równie? Drog, czy pie, b?d?ca kolorem.- Bo nie istniej? - odpar? Cie?. - Prawda? - Echa znad wody powtarza?y szeptem jego s?owa.- Musisz pami?ta? - rzek? Cierpko pan Ibis -?e?ycie i?mier? To dwie strony tej samej monety, jak orze? I reszka na?wier?dolarówce.- A gdybym mia??wier?dolarówk? O dwóch or?ach?- Ale nie masz. Miewaj? Je tylko g?upcy i bogowie.

- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to... | Neil Gaiman

- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to by?y dwie rzeczy wzajemnie si? Wykluczaj?ce, jakby nie istnia?a rzeka, b?d?ca równie? Drog, czy pie, b?d?ca kolorem.- Bo nie istniej? - odpar? Cie?. - Prawda? - Echa znad wody powtarza?y szeptem jego s?owa.- Musisz pami?ta? - rzek? Cierpko pan Ibis -?e?ycie i?mier? To dwie strony tej samej monety, jak orze? I reszka na?wier?dolarówce.- A gdybym mia??wier?dolarówk? O dwóch or?ach?- Ale nie masz. Miewaj? Je tylko g?upcy i bogowie. - Neil Gaiman


Style Just Basics

- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to by?y dwie rzeczy wzajemnie si? Wykluczaj?ce, jakby nie istnia?a rzeka, b?d?ca równie? Drog, czy pie, b?d?ca kolorem.- Bo nie istniej? - odpar? Cie?. - Prawda? - Echa znad wody powtarza?y szeptem jego s?owa.- Musisz pami?ta? - rzek? Cierpko pan Ibis -?e?ycie i?mier? To dwie strony tej samej monety, jak orze? I reszka na?wier?dolarówce.- A gdybym mia??wier?dolarówk? O dwóch or?ach?- Ale nie masz. Miewaj? Je tylko g?upcy i bogowie. Neil Gaiman

Style Red Card

- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to by?y dwie rzeczy wzajemnie si? Wykluczaj?ce, jakby nie istnia?a rzeka, b?d?ca równie? Drog, czy pie, b?d?ca kolorem.- Bo nie istniej? - odpar? Cie?. - Prawda? - Echa znad wody powtarza?y szeptem jego s?owa.- Musisz pami?ta? - rzek? Cierpko pan Ibis -?e?ycie i?mier? To dwie strony tej samej monety, jak orze? I reszka na?wier?dolarówce.- A gdybym mia??wier?dolarówk? O dwóch or?ach?- Ale nie masz. Miewaj? Je tylko g?upcy i bogowie. Neil Gaiman

Style Oval Thought Border

- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to by?y dwie rzeczy wzajemnie si? Wykluczaj?ce, jakby nie istnia?a rzeka, b?d?ca równie? Drog, czy pie, b?d?ca kolorem.- Bo nie istniej? - odpar? Cie?. - Prawda? - Echa znad wody powtarza?y szeptem jego s?owa.- Musisz pami?ta? - rzek? Cierpko pan Ibis -?e?ycie i?mier? To dwie strony tej samej monety, jak orze? I reszka na?wier?dolarówce.- A gdybym mia??wier?dolarówk? O dwóch or?ach?- Ale nie masz. Miewaj? Je tylko g?upcy i bogowie. Neil Gaiman

Style Speech from bottom

- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to by?y dwie rzeczy wzajemnie si? Wykluczaj?ce, jakby nie istnia?a rzeka, b?d?ca równie? Drog, czy pie, b?d?ca kolorem.- Bo nie istniej? - odpar? Cie?. - Prawda? - Echa znad wody powtarza?y szeptem jego s?owa.- Musisz pami?ta? - rzek? Cierpko pan Ibis -?e?ycie i?mier? To dwie strony tej samej monety, jak orze? I reszka na?wier?dolarówce.- A gdybym mia??wier?dolarówk? O dwóch or?ach?- Ale nie masz. Miewaj? Je tylko g?upcy i bogowie. Neil Gaiman

Style PurpleWhite

- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to by?y dwie rzeczy wzajemnie si? Wykluczaj?ce, jakby nie istnia?a rzeka, b?d?ca równie? Drog, czy pie, b?d?ca kolorem.- Bo nie istniej? - odpar? Cie?. - Prawda? - Echa znad wody powtarza?y szeptem jego s?owa.- Musisz pami?ta? - rzek? Cierpko pan Ibis -?e?ycie i?mier? To dwie strony tej samej monety, jak orze? I reszka na?wier?dolarówce.- A gdybym mia??wier?dolarówk? O dwóch or?ach?- Ale nie masz. Miewaj? Je tylko g?upcy i bogowie. Neil Gaiman

Style Pinched

- Wy, ludzie, mówicie o?yciu i?mierci, jakby to by?y dwie rzeczy wzajemnie si? Wykluczaj?ce, jakby nie istnia?a rzeka, b?d?ca równie? Drog, czy pie, b?d?ca kolorem.- Bo nie istniej? - odpar? Cie?. - Prawda? - Echa znad wody powtarza?y szeptem jego s?owa.- Musisz pami?ta? - rzek? Cierpko pan Ibis -?e?ycie i?mier? To dwie strony tej samej monety, jak orze? I reszka na?wier?dolarówce.- A gdybym mia??wier?dolarówk? O dwóch or?ach?- Ale nie masz. Miewaj? Je tylko g?upcy i bogowie. Neil Gaiman

Other embedding Options

If you want to embed quote of the day quotes or want to see other display style options visit our sample page to see all the options.

Learn more about Joomla Quotes Extensions and wordpress extensions.

Cut and paste the following quote id in joomla module / wordpress widget options to display this quote in your webpage. Learn more about Joomla Quotes Extensions and wordpress extensions.

The following will embed an image.You can easily copy and paste it in email or presentations etc. If you want to embed quote of the day quotes or want to see other style options visit our sample page to see all the options.


If you are using this quote in any webpage , printmedia or any other places please use the following methods to cite this quotation.

MLA Style Citation
"A quote by Neil Gaiman" theysaidso.com,2022. May 22, 2022. https://theysaidso.com/quote/neil-gaiman-wy-ludzie-mowicie-o-yciu-i-mierci-jakby-to-byy-dwie-rzeczy-wzajemnie
APA Style Citation
"A quote by Neil Gaiman" (n.d.). theysaidso.com. Retrieved May 22, 2022, from theysaidso.com web site : https://theysaidso.com/quote/neil-gaiman-wy-ludzie-mowicie-o-yciu-i-mierci-jakby-to-byy-dwie-rzeczy-wzajemnie
Chicago Style Citation
"A quote by Neil Gaiman". theysaidso.com, 2022. https://theysaidso.com/quote/neil-gaiman-wy-ludzie-mowicie-o-yciu-i-mierci-jakby-to-byy-dwie-rzeczy-wzajemnie , accessed May 22, 2022.