Ta?iau prisiklaus?s austr? daktaro kalb? apie kolumbietišk? kvaišal? naud?, galiu pasakyti, kad religija yra ir kokainas liaudžiai, nes b?tent ji skatino ir tebeskatina karus, kitatiki? skerdynes, tai tinka krikš?ionims, musulmonams bei kitiems stabmeldžiams, ir jei afrikie?iai seniau galabydavo tik vieni kitus, tai misionieriai atvert? juos padar? kolonij? kari?nais, tinkamais mirti pirmose linijose, o už?mus miest? žaginti baltaodes moteris. Žmon?s niekada su tokiu atsidavimu ir ?karš?iu nepridirba tiek blogo, kiek padaro iš religini? ?sitikinim?.

Ta?iau prisiklaus?s austr? daktaro kalb? apie...
Umberto Eco

Cut and paste the below code to embed this quote by Umberto Eco in your webpage.

If you want to embed quote of the day quotes or want to see other display style options visit our sample page to see all the options.

Learn more about Joomla Quotes Extensions and wordpress extensions.

Cut and paste the following quote id in joomla module / wordpress widget options to display this quote in your webpage. Learn more about Joomla Quotes Extensions and wordpress extensions.

The following will embed an image.You can easily copy and paste it in email or presentations etc. If you want to embed quote of the day quotes or want to see other style options visit our sample page to see all the options.

If you are using this quote in any webpage , printmedia or any other places please use the following methods to cite this quotation.

MLA Style Citation
"A quote by Umberto Eco" theysaidso.com,2019. Jul 22, 2019. https://theysaidso.com/quote/umberto-eco-taiau-prisiklauss-austr-daktaro-kalb-apie-kolumbietisk-kvaisal-naud
APA Style Citation
"A quote by Umberto Eco" (n.d.). theysaidso.com. Retrieved Jul 22, 2019, from theysaidso.com web site : https://theysaidso.com/quote/umberto-eco-taiau-prisiklauss-austr-daktaro-kalb-apie-kolumbietisk-kvaisal-naud
Chicago Style Citation
"A quote by Umberto Eco". theysaidso.com, 2019. https://theysaidso.com/quote/umberto-eco-taiau-prisiklauss-austr-daktaro-kalb-apie-kolumbietisk-kvaisal-naud , accessed Jul 22, 2019.
comments powered by Disqus