Bob Ong Quotes

  karapatan kong madapa at bumangon sa buhay nang walang tatawa, magagalit, magtatanong, o magbibilang kung ilang beses na 'kong nagkamali at ilang ulit ako dapat bumawi  
Bob Ong

Quotes by author Bob Ong


Sponsored Links