Bob Ong Quotes

  Makakapili ka ng lugar na uupuan mo, pero hindi mo mapipili ang taong uupo sa puwang sa tabi mo.. Ganyan ang senaryo sa bus. Ganyan din sa pag-ibig.. Lalong 'di mo kontrolado kung kelan siya bababa.  
Bob Ong

Quotes by author Bob Ong


Sponsored Links