Izabela Sowa Quotes

  Maj?c?wiadomo, z jakim ogromem cierpienia zwierz?t i zniszczeniem?rodowiska wi?e si? Jedzenie mi?sa, nie potrafi?abym bra? W tym udzia?u.  
Izabela Sowa

Quotes by author Izabela Sowa


Sponsored Links