Johann Baptist Metz Quotes

  Sve Crkve stoje danas u naÅ¡em postmodernom krajoliku poput stabala bez liÅ¡?a.  
Johann Baptist Metz

Quotes by author Johann Baptist Metz


Sponsored Links