Quotes on allah

  Za vjernika je problem dobar znak kretnje ka svome Gospodaru i lijepa najava napretka. Za njega je to, još jedna prilika u nizu, da pokaže sve ljepote i vještine koje je stekao na tom putu.  
Sulejman Bugari

Sponsored Links


comments powered by Disqus