Quotes on eating-people

  -Mo?e dok?adk? Duszonego?ebraka?Rozkojarzona pokr?ci?a g?ow? I spojrza?a bezmy?lnie na pusty talerz. I wtedy zamar?a. W ogrodzie s?u?cy zbierali cia?a i zabierali je do?rodka.-Powiedzia?e??eberka, prawda?  
Brent Weeks

Sponsored Links


comments powered by Disqus