Quotes on fish

  Nebylo tu nic po?ádného k sn?dku, bylo to jenom velké akvárium, jehož st?ny tvo?ily místo sklen?ných tabulí ze dvou stran b?ehy, dole písek, a naho?e nebe. A kolem dokola kvetly pomn?nky a ?íkali vzpomínej.  
Ota Pavel

Sponsored Links


comments powered by Disqus