Quotes on language-of-prayer

  Molitveni jezik jedini je jezik u kojem nema jezi?nih zabrana. Kako je ve? Re?eno, on je obuhvatniji od jezika vjere koja je sigurna u samu sebe. U jeziku molitve može se naime re?i i to da se ne može vjerovati.  
Johann Baptist Metz

Sponsored Links


comments powered by Disqus