Quotes on soteriology

  Odakle dolazi dojam da je Crkva lakše izlazila na kraj s krivcima-po?initeljima negoli s nedužnim žrtvama? Nije li naša kristologija toliko pretjerano determinirana soteriološki da više niti ne dopušta teodicejsko pitanje (na koje se niti može dati odgovor niti ga se može zaboraviti)?  
Johann Baptist Metz

Sponsored Links


comments powered by Disqus