Enock Maregesi - Nafasi yako peponi itapotea iwapo utamruhusu Pluto (kiongozi wa ahera)...

;

Related Topics

Keywords

nafasi yako peponi itapotea iwapo utamruhusu pluto kiongozi wa ahera akukaribishe bazarai makao makuu ya kwa kuchukua maisha mwenyewe kujiua ni kujipenda zaidi kuliko unaowapenda anayejiua hujifikiria yeye wengine

Explore other Authors


If you are using this quote in any webpage , printmedia or any other places please use the following methods to cite this quotation.

MLA Style Citation
"A quote by Enock Maregesi" theysaidso.com, 2024. Jun 13, 2024. https://theysaidso.com/quote/enock-maregesi-nafasi-yako-peponi-itapotea-iwapo-utamruhusu-pluto-kiongozi-wa-ah
APA Style Citation
"A quote by Enock Maregesi" (n.d.). theysaidso.com. Retrieved Jun 13, 2024, from theysaidso.com web site : https://theysaidso.com/quote/enock-maregesi-nafasi-yako-peponi-itapotea-iwapo-utamruhusu-pluto-kiongozi-wa-ah
Chicago Style Citation
"A quote by Enock Maregesi". theysaidso.com, 2024. https://theysaidso.com/quote/enock-maregesi-nafasi-yako-peponi-itapotea-iwapo-utamruhusu-pluto-kiongozi-wa-ah , accessed Jun 13, 2024.

Comments

Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in

There are no comments yet.