Imants Ziedonis Quotes

  Katrai dienai ir savs v?rds. Tas atn?k dažreiz k? melodisks mot?vs, uzpeld, p?r?em un neatst?jas.  
Imants Ziedonis

Quotes by author Imants Ziedonis


Sponsored Links